Impost sobre la de les persones físiques

Ingrés pres. / hab.

14,63 €

Ingrés pressupostat

1,84 M€

% execució

104,65 %
Ingrés real són 1,92 M€

% sobre el total del press.

1,49 %

Mitjana ingrés provincial

8 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran els derivats de la cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 100,00% 1,84 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.