Impost sobre la de les persones físiques

Ingrés pres. / hab.

15,07 €
Estimació inicial: 15,07 €

Ingrés pressupostat

1,91 M€
Estimació inicial: 1,91 M€

% execució

108,79 %
Ingrés real són 2,08 M€

% sobre el total del press.

1,40 %

Mitjana ingrés provincial

7,71 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran els derivats de la cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 100,00% 1,91 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.