Impost sobre la de les persones físiques

Pressupost inicial / hab.

15,01 €
Pressupost actual / hab.: 15,01 €

Pressupost inicial

1,95 M€
Pressupost actual: 1,95 M€

% execució

140,65 %
Ingrés real són 2,74 M€

% sobre el total del press.

1,32 %

Mitjana ingrés provincial

16,22 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran els derivats de la cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre la renda 100,00% 1,95 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.