Impost sobre la de les persones físiques

Pressupost inicial / hab.

20,69 €
Pressupost actual / hab.: 20,69 €

Pressupost inicial

2,67 M€
Pressupost actual: 2,67 M€

% execució

118,93 %
Ingrés real són 3,17 M€

% sobre el total del press.

1,72 %

Mitjana ingrés provincial

10,21 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran els derivats de la cessió de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques a favor de les entitats locals quan la llei reguladora de les hisendes locals estableixi aquest recurs.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Impost sobre la renda.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.