Impostos sobre el capital

Ingrés pres. / hab.

265,14 €

Ingrés pressupostat

32,84 M€

% execució

98,41 %
Ingrés real són 32,32 M€

% sobre el total del press.

31,81 %

Mitjana ingrés provincial

6,67 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,15% 48.696,84 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 69,19% 22,72 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 19,84% 6,51 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 10,83% 3,56 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.