Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

305,62 €

Pressupost inicial

37,92 M€

% execució

100,55 %
Ingrés real són 38,13 M€

% sobre el total del press.

35,50 %

Mitjana ingrés provincial

7,12 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,12% 47.036,13 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 74,11% 28,11 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 16,66% 6,32 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 9,10% 3,45 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.