Impostos sobre el capital

Ingrés pres. / hab.

319,57 €

Ingrés pressupostat

39,66 M€

% execució

98,70 %
Ingrés real són 39,14 M€

% sobre el total del press.

34,98 %

Mitjana ingrés provincial

7,17 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,12% 47.728,2 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 75,75% 30,04 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 15,71% 6,23 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 8,43% 3,34 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.