Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

346,67 €

Pressupost inicial

43,51 M€

% execució

102,92 %
Ingrés real són 44,78 M€

% sobre el total del press.

35,37 %

Mitjana ingrés provincial

8,61 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,43% 187.728,2 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 75,41% 32,81 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 13,79% 6 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 10,37% 4,51 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.