Impostos sobre el capital

Ingrés pres. / hab.

352,94 €
Estimació inicial: 352,94 €

Ingrés pressupostat

45,27 M€
Estimació inicial: 45,27 M€

% execució

101,83 %
Ingrés real són 46,1 M€

% sobre el total del press.

31,10 %

Mitjana ingrés provincial

10,58 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,42% 188.759,14 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 74,92% 33,92 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 13,59% 6,15 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 11,07% 5,01 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.