Impostos sobre el capital

Ingrés pres. / hab.

380,05 €
Estimació inicial: 380,05 €

Ingrés pressupostat

48,75 M€
Estimació inicial: 48,75 M€

% execució

95,91 %
Ingrés real són 46,75 M€

% sobre el total del press.

33,01 %

Mitjana ingrés provincial

10,76 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,39% 188.759,14 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 75,48% 36,8 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,62% 6,15 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 11,51% 5,61 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.