Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

385,24 €
Pressupost actual / hab.: 385,24 €

Pressupost inicial

49,95 M€
Pressupost actual: 49,95 M€

% execució

93,79 %
Ingrés real són 46,85 M€

% sobre el total del press.

32,76 %

Mitjana ingrés provincial

10,76 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,38% 188.759,14 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 77,96% 38,94 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,07% 6,03 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 9,59% 4,79 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.