Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

384,11 €
Pressupost actual / hab.: 384,11 €

Pressupost inicial

49,8 M€
Pressupost actual: 49,8 M€

% execució

89,94 %
Ingrés real són 44,79 M€

% sobre el total del press.

32,32 %

Mitjana ingrés provincial

11,12 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,38% 188.759,14 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 77,47% 38,58 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 12,11% 6,03 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 10,04% 5 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.