Impostos sobre el capital

Pressupost inicial / hab.

408,47 €
Pressupost actual / hab.: 408,47 €

Pressupost inicial

52,67 M€
Pressupost actual: 52,67 M€

% execució

91,65 %
Ingrés real són 48,28 M€

% sobre el total del press.

32,07 %

Mitjana ingrés provincial

9,32 M€

Sobre aquesta partida

Recull els ingressos derivats dels impostos que graven la titularitat d'un patrimoni o increments de valor posats de manifest per la transmissió d'elements integrants d'aquest.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega 0,36% 188.759,14 €
Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana 77,43% 40,79 M€
Impost sobre vehicles de tracció mecànica 10,82% 5,7 M€
Impost s/increment valors terrenys nat.urbana 11,39% 6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.