Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

146,47 €
Estimació inicial: 147,80 €

Despesa pressupostada

18,38 M€
Estimació inicial: 18,55 M€

% execució

95,70 %
Despesa real són 17,59 M€

% sobre el total del press.

16,26 %

Mitjana despesa provincial

3,33 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 38,34% 7,11 M€
Retribucions complementàries 60,76% 11,27 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.