Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

144,62 €
Estimació inicial: 148,98 €

Despesa pressupostada

18,24 M€
Estimació inicial: 18,79 M€

% execució

98,94 %
Despesa real són 18,05 M€

% sobre el total del press.

13,53 %

Mitjana despesa provincial

3,34 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 36,42% 6,84 M€
Retribucions complementàries 60,65% 11,4 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.