Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

161,69 €
Estimació inicial: 160,77 €

Despesa pressupostada

20,53 M€
Estimació inicial: 20,42 M€

% execució

93,83 %
Despesa real són 19,27 M€

% sobre el total del press.

15,05 %

Mitjana despesa provincial

3,49 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 39,78% 8,12 M€
Retribucions complementàries 60,80% 12,41 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.