Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

172,11 €
Estimació inicial: 169,82 €

Despesa pressupostada

21,86 M€
Estimació inicial: 21,56 M€

% execució

71,72 %
Despesa real són 15,67 M€

% sobre el total del press.

15,02 %

Mitjana despesa provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 40,59% 8,75 M€
Retribucions complementàries 60,76% 13,1 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.