Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

172,45 €
Estimació inicial: 169,82 €

Despesa pressupostada

21,9 M€
Estimació inicial: 21,56 M€

% execució

86,58 %
Despesa real són 18,96 M€

% sobre el total del press.

15,05 %

Mitjana despesa provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 41,08% 8,86 M€
Retribucions complementàries 60,47% 13,04 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.