Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

171,86 €
Estimació inicial: 169,82 €

Despesa pressupostada

21,82 M€
Estimació inicial: 21,56 M€

% execució

65,08 %
Despesa real són 14,2 M€

% sobre el total del press.

14,99 %

Mitjana despesa provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 39,26% 8,47 M€
Retribucions complementàries 61,94% 13,36 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.