Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

168,83 €
Estimació inicial: 168,13 €

Despesa pressupostada

21,65 M€
Estimació inicial: 21,56 M€

% execució

91,57 %
Despesa real són 19,83 M€

% sobre el total del press.

14,88 %

Mitjana despesa provincial

3,82 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 40,18% 8,66 M€
Retribucions complementàries 60,24% 12,99 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.