Proposta per al 2019

Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

168,44 €

Despesa pressupostada

21,2 M€

Despesa vs. exercici anterior

104,06 %

% sobre el total del press.

17,71 %

Mitjana despesa provincial

14 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 36,99% 7,9 M€
Retribucions complementàries 63,01% 13,4 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.