Personal funcionari

Despesa pres. / hab.

161,69 €
Estimació inicial: 169,82 €

Despesa pressupostada

20,53 M€
Estimació inicial: 21,56 M€

% execució

93,83 %
Despesa real són 19,27 M€

% sobre el total del press.

14,47 %

Mitjana despesa provincial

14,14 M€

Sobre aquesta partida

S'imputaran a aquest article els conceptes retributius del personal funcionari (retribucions bàsiques, complementàries i en espècie), inclòs el que estigui realitzant pràctiques, dins d'un procés selectiu.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Retribucions bàsiques 38,34% 8,27 M€
Retribucions complementàries 61,66% 13,3 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.