Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

34,93 €

Pressupost inicial

4,29 M€

% execució

107,82 %
Ingrés real són 4,63 M€

% sobre el total del press.

3,51 %

Mitjana ingrés provincial

905.247,68 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/activitats econòmiques 100,00% 4,29 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.