Impost sobre activitats econòmiques

Ingrés pres. / hab.

33,96 €

Ingrés pressupostat

4,21 M€

% execució

88,18 %
Ingrés real són 3,71 M€

% sobre el total del press.

4,07 %

Mitjana ingrés provincial

901.939,13 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/activitats econòmiques 100,00% 4,21 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.