Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

30,77 €

Pressupost inicial

3,82 M€

% execució

101,87 %
Ingrés real són 3,89 M€

% sobre el total del press.

3,57 %

Mitjana ingrés provincial

894.134,65 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/activitats econòmiques 100,00% 3,82 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.