Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

28,11 €

Pressupost inicial

3,53 M€

% execució

103,46 %
Ingrés real són 3,65 M€

% sobre el total del press.

2,87 %

Mitjana ingrés provincial

900.354,92 €

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/activitats econòmiques 100,00% 3,53 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.