Personal laboral

Despesa pres. / hab.

146,03 €

Despesa pressupostada

18,5 M€

% execució

No disp.
L'any passat 107,05 %

% sobre el total del press.

12,74 %

Mitjana despesa provincial

11,8 M€

Sobre aquesta partida

Aquest article comprèn retribucions i indemnitzacions a satisfer al personal laboral al servei de les entitats locals i els seus organismes autònoms en virtut dels convenis col·lectius o normes laborals que els siguin aplicables.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Personal laboral fix 94,81% 17,6 M€
Personal laboral temporal 5,19% 962.041,2 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.