Impost sobre activitats econòmiques

Ingrés pres. / hab.

31,80 €
Estimació inicial: 31,80 €

Ingrés pressupostat

4,08 M€
Estimació inicial: 4,08 M€

% execució

97,50 %
Ingrés real són 3,98 M€

% sobre el total del press.

2,76 %

Mitjana ingrés provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/activitats econòmiques 100,00% 4,08 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.