Impost sobre activitats econòmiques

Pressupost inicial / hab.

30,69 €
Pressupost actual / hab.: 30,69 €

Pressupost inicial

3,98 M€
Pressupost actual: 3,98 M€

% execució

24,79 %
Ingrés real són 986.440,4 €

% sobre el total del press.

2,58 %

Mitjana ingrés provincial

1,09 M€

Sobre aquesta partida

Inclou els ingressos derivats de l'impost quan el fet imposable estigui constituït per l'exercici en territori nacional d'activitats empresarials, professionals o artístiques, d'acord amb el que, si escau, disposi la llei reguladora de les hisendes locals.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Impost s/activitats econòmiques 100,00% 3,98 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.