Un altre personal

Despesa pres. / hab.

13,45 €
Estimació inicial: 6,42 €

Despesa pressupostada

1,71 M€
Estimació inicial: 815.678,48 €

% execució

166,89 %
Despesa real són 2,85 M€

% sobre el total del press.

1,25 %

Mitjana despesa provincial

170.655,43 €

Sobre aquesta partida

Retribucions del personal que desenvolupa tasques esporàdiques o atípiques, i del personal contractat d'acord amb la legislació vigent. Aquest article no inclou els crèdits destinats a retribuir funcionaris interins, que hagin de percebre els seus emoluments amb càrrec a dotacions lliures per vacants no cobertes en les places del personal funcionari de carrera.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altre personal 209,46% 1,71 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.