Un altre personal

Despesa pres. / hab.

7,19 €

Despesa pressupostada

913.361,4 €

% execució

No disp.
L'any passat 349,56 %

% sobre el total del press.

0,63 %

Mitjana despesa provincial

517.291,7 €

Sobre aquesta partida

Retribucions del personal que desenvolupa tasques esporàdiques o atípiques, i del personal contractat d'acord amb la legislació vigent. Aquest article no inclou els crèdits destinats a retribuir funcionaris interins, que hagin de percebre els seus emoluments amb càrrec a dotacions lliures per vacants no cobertes en les places del personal funcionari de carrera.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Altre personal 100,00% 913.361,4 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.