Urbanisme

Despesa pres. / hab.

15,33 €

Despesa pressupostada

1,9 M€

% execució

No disp.
L'any passat 233,28 %

% sobre el total del press.

1,34 %

Mitjana despesa provincial

1,1 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen les despeses en urbanisme.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 97,07% 1,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 2,16% 42.012,6 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 0,77% 15.000 €