Urbanisme

Despesa pres. / hab.

49,88 €

Despesa pressupostada

6,33 M€

% execució

68,67 %
Despesa real són 4,35 M€

% sobre el total del press.

4,46 %

Mitjana despesa provincial

1,36 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouen les despeses en urbanisme.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 29,83% 1,89 M€
Despeses de personal 29,83% 1,89 M€
Despeses corrents en béns i serveis 0,66% 42.012,57 €
Despeses corrents en béns i serveis 0,66% 42.012,57 €
Transferències corrents 0,00% 0 €
Inversions reals 0,24% 15.000 €
Inversions reals 69,50% 4,4 M€