Habitatge

Pressupost inicial / hab.

1,25 €

Pressupost inicial

156.650,28 €

% execució

111,97 %
Despesa real són 175.405,5 €

% sobre el total del press.

0,14 %

Mitjana despesa provincial

839.384,78 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Protecció i gestió d'habitatge de protecció publ. 82,11% 128.623,28 €
Conservació i rehabilitació de l'edificació 17,89% 28.027 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 82,11% 128.623,28 €
Despeses corrents en béns i serveis 6,06% 9.500 €
Transferències corrents 11,83% 18.527 €