Habitatge

Despesa pres. / hab.

19,22 €
Estimació inicial: 15,15 €

Despesa pressupostada

2,44 M€
Estimació inicial: 1,92 M€

% execució

21,64 %
Despesa real són 528.301,82 €

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

735.374,48 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 9,46% 182.017,65 €
Despeses corrents en béns i serveis 4,14% 79.738 €
Transferències corrents 0,65% 12.600 €
Inversions reals 85,74% 1,65 M€