Habitatge

Despesa pres. / hab.

41,45 €
Estimació inicial: 21,20 €

Despesa pressupostada

5,32 M€
Estimació inicial: 2,72 M€

% execució

20,62 %
Despesa real són 1,1 M€

% sobre el total del press.

3,60 %

Mitjana despesa provincial

1,16 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 14,63% 397.896,58 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,29% 225.413,87 €
Transferències corrents 15,61% 424.496 €
Inversions reals 39,41% 1,07 M€
Transferències de capital 22,06% 600.000 €
Actius financers 0,00% 0 €