Habitatge

Pressupost inicial / hab.

23,85 €
Pressupost actual / hab.: 55,57 €

Pressupost inicial

3,09 M€
Pressupost actual: 7,21 M€

% execució

14,09 %
Despesa real són 1,02 M€

% sobre el total del press.

Mitjana despesa provincial

651.044,17 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 12,25% 378.904,39 €
Despeses corrents en béns i serveis 8,67% 268.086,83 €
Transferències corrents 13,86% 428.461 €
Inversions reals 51,31% 1,59 M€
Transferències de capital 13,91% 430.000 €