Habitatge

Pressupost inicial / hab.

17,85 €
Pressupost actual / hab.: 45,22 €

Pressupost inicial

2,3 M€
Pressupost actual: 5,83 M€

% execució

7,82 %
Despesa real són 456.223,35 €

% sobre el total del press.

3,55 %

Mitjana despesa provincial

446.521,42 €

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes d'Habitatge es tipifiquen dos programes, relatius a la Promoció i gestió d'habitatge de protecció pública i a la Conservació i rehabilitació de l'edificació.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 31,18% 717.547,11 €
Despeses corrents en béns i serveis 37,09% 853.610,8 €
Transferències corrents 3,05% 70.264,64 €
Inversions reals 28,68% 660.000 €