Vies públiques

Despesa pres. / hab.

45,83 €
Estimació inicial: 28,29 €

Despesa pressupostada

5,82 M€
Estimació inicial: 3,59 M€

% execució

56,39 %
Despesa real són 3,28 M€

% sobre el total del press.

4,10 %

Mitjana despesa provincial

3,29 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,30% 1,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,79% 926.421,89 €
Inversions reals 20,91% 751.000 €