Vies públiques

Despesa pres. / hab.

33,01 €

Despesa pressupostada

4,2 M€

% execució

No disp.
L'any passat 94,11 %

% sobre el total del press.

2,88 %

Mitjana despesa provincial

3,6 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,67% 1,9 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,10% 926.421,9 €
Inversions reals 32,23% 1,4 M€