Vies públiques

Despesa pres. / hab.

28,29 €

Despesa pressupostada

3,59 M€

% execució

91,37 %
Despesa real són 3,28 M€

% sobre el total del press.

2,53 %

Mitjana despesa provincial

1,36 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Pavimentació de les vies públiques 116,70% 4,19 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 53,30% 1,91 M€
Despeses de personal 53,30% 1,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 25,79% 926.421,89 €
Despeses corrents en béns i serveis 25,79% 926.421,89 €
Inversions reals 37,61% 1,35 M€
Inversions reals 20,91% 751.000 €