Vies públiques

Despesa pres. / hab.

55,92 €
Estimació inicial: 32,68 €

Despesa pressupostada

7,17 M€
Estimació inicial: 4,19 M€

% execució

66,34 %
Despesa real són 4,76 M€

% sobre el total del press.

4,93 %

Mitjana despesa provincial

1,36 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes de vies públiques es tipifiquen dos programes, relatius a l'accés als nuclis de població i a la pavimentació de les vies públiques.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Habitatge i urbanisme.

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 45,67% 1,91 M€
Despeses corrents en béns i serveis 22,10% 926.421,89 €
Inversions reals 32,23% 1,35 M€