Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

98,73 €

Pressupost inicial

12,33 M€

% execució

100,89 %
Despesa real són 12,44 M€

% sobre el total del press.

10,89 %

Mitjana despesa provincial

3,24 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 60,08% 7,41 M€
Neteja viària 25,67% 3,16 M€
Enllumenat públic 14,26% 1,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,52% 64.490,32 €
Despeses corrents en béns i serveis 91,61% 11,29 M€
Inversions reals 7,87% 970.000 €