Benestar comunitari

Despesa pres. / hab.

98,73 €

Despesa pressupostada

12,33 M€

% execució

100,89 %
Despesa real són 12,44 M€

% sobre el total del press.

10,89 %

Mitjana despesa provincial

3,27 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 60,08% 7,41 M€
Neteja viària 25,67% 3,16 M€
Enllumenat públic 14,26% 1,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.