Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

99,85 €
Pressupost actual / hab.: 102,03 €

Pressupost inicial

12,53 M€
Pressupost actual: 12,81 M€

% execució

94,94 %
Despesa real són 12,16 M€

% sobre el total del press.

11,32 %

Mitjana despesa provincial

3,35 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 60,73% 7,61 M€
Neteja viària 25,25% 3,16 M€
Enllumenat públic 14,03% 1,76 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,75% 94.328,94 €
Despeses corrents en béns i serveis 90,11% 11,29 M€
Inversions reals 9,14% 1,15 M€