Quotes, prestac. i desp. socials a/c de l'ocupador

Despesa pres. / hab.

98,58 €

Despesa pressupostada

12,5 M€

% execució

No disp.
L'any passat 93,02 %

% sobre el total del press.

8,60 %

Mitjana despesa provincial

8 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn les quotes de les assegurances socials, prestacions i altres despeses socials a càrrec de l'ocupador.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Quotes socials 98,05% 12,3 M€
Prestacions socials 0,49% 61.309,4 €
Despeses socials de personal 1,46% 183.266,9 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

No hi ha distribució associada a aquesta partida.