Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

145,77 €
Pressupost actual / hab.: 161,54 €

Pressupost inicial

18,9 M€
Pressupost actual: 20,95 M€

% execució

40,01 %
Despesa real són 8,38 M€

% sobre el total del press.

13,74 %

Mitjana despesa provincial

3,64 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 4,72% 892.797,89 €
Recollida, gestió i tractament de residus 51,34% 9,7 M€
Neteja viària 29,26% 5,53 M€
Enllumenat públic 14,68% 2,78 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,57% 107.975,28 €
Despeses corrents en béns i serveis 79,12% 14,95 M€
Transferències corrents 0,15% 28.508 €
Inversions reals 20,16% 3,81 M€