Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

132,49 €
Pressupost actual / hab.: 162,25 €

Pressupost inicial

17,11 M€
Pressupost actual: 20,95 M€

% execució

79,73 %
Despesa real són 16,7 M€

% sobre el total del press.

14,40 %

Mitjana despesa provincial

3,47 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 56,60% 9,68 M€
Neteja viària 24,05% 4,11 M€
Enllumenat públic 19,35% 3,31 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,63% 107.999,48 €
Despeses corrents en béns i serveis 79,71% 13,64 M€
Transferències corrents 0,06% 9.500 €
Inversions reals 19,60% 3,35 M€