Proposta per al 2022

Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

135,03 €

Pressupost inicial

17,51 M€

Despesa vs. exercici anterior

102,34 %

% sobre el total del press.

11,36 %

Mitjana despesa provincial

11,06 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida, gestió i tractament de residus 63,90% 11,19 M€
Neteja viària 28,30% 4,95 M€
Enllumenat públic 7,81% 1,37 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,93% 337.721,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 98,02% 17,16 M€
Transferències corrents 0,05% 9.500 €
Inversions reals 0,00% 0 €