Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

167,33 €
Pressupost actual / hab.: 186,65 €

Pressupost inicial

21,58 M€
Pressupost actual: 24,07 M€

% execució

40,84 %
Despesa real són 9,83 M€

% sobre el total del press.

15,49 %

Mitjana despesa provincial

4,11 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 13,59% 2,93 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 51,40% 11,09 M€
Neteja viària 22,96% 4,95 M€
Enllumenat públic 12,06% 2,6 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,21% 260.028,06 €
Despeses corrents en béns i serveis 81,20% 17,52 M€
Transferències corrents 0,07% 15.000 €
Inversions reals 17,53% 3,78 M€