Benestar comunitari

Pressupost inicial / hab.

174,78 €
Pressupost actual / hab.: 174,78 €

Pressupost inicial

22,54 M€
Pressupost actual: 22,54 M€

% execució

2,55 %
Despesa real són 575.604,89 €

% sobre el total del press.

13,72 %

Mitjana despesa provincial

3,17 M€

Sobre aquesta partida

Comprèn totes les despeses relatives a actuacions i serveis la finalitat és la millora de la qualitat de vida en general.
 S'imputaran a ella els derivats de la construcció, manteniment, conservació i funcionament dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; recollida, eliminació o tractament d'escombraries; neteja viària; cementiris i serveis funeraris; i altres serveis de benestar comunitari.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Sanejament, abastament i distribució d'aigües 13,01% 2,93 M€
Recollida, gestió i tractament de residus 56,29% 12,69 M€
Neteja viària 23,95% 5,4 M€
Enllumenat públic 6,75% 1,52 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 1,05% 237.509,46 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,65% 19,3 M€
Transferències corrents 0,07% 15.000 €
Inversions reals 13,23% 2,98 M€