Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

54,11 €
Estimació inicial: 53,68 €

Despesa pressupostada

6,82 M€
Estimació inicial: 6,77 M€

% execució

98,39 %
Despesa real són 6,71 M€

% sobre el total del press.

5,06 %

Mitjana despesa provincial

1,51 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida de residus 53,58% 3,63 M€
Gestió dels residus sòlids urbans 5,37% 363.723,98 €
Tractament dels residus 41,05% 2,78 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,71% 47.810,73 €
Despeses corrents en béns i serveis 88,31% 5,98 M€
Inversions reals 10,99% 743.908,5 €