Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

54,08 €
Despesa pres act. / hab.: 57,19 €

Despesa pressupostada

6,8 M€
Despesa actualitzada: 7,2 M€

% execució

99,14 %
Despesa real són 7,2 M€

% sobre el total del press.

5,00 %

Mitjana despesa provincial

1,5 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida de residus 54,13% 3,7 M€
Gestió dels residus sòlids urbans 5,51% 375.651 €
Tractament dels residus 40,36% 2,8 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,71% 48.585,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 87,61% 6 M€
Inversions reals 11,67% 796.237 €