Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

56,80 €
Estimació inicial: 53,71 €

Despesa pressupostada

7,21 M€
Estimació inicial: 6,82 M€

% execució

99,14 %
Despesa real són 7,15 M€

% sobre el total del press.

5,29 %

Mitjana despesa provincial

1,49 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari .

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,71% 48.585,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 87,61% 5,98 M€
Inversions reals 11,67% 796.236,97 €