Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

54,08 €

Despesa pressupostat

6,8 M€

% execució

26,27 %
Despesa real són 1,8 M€

% sobre el total del press.

5,00 %

Mitjana despesa provincial

4,2 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari .

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,71% 48.585,4 €
Despeses corrents en béns i serveis 87,61% 6 M€
Inversions reals 11,67% 796.237 €