Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

58,98 €
Estimació inicial: 58,05 €

Despesa pressupostada

7,49 M€
Estimació inicial: 7,37 M€

% execució

61,85 %
Despesa real són 4,63 M€

% sobre el total del press.

5,15 %

Mitjana despesa provincial

1,61 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Recollida de residus 52,32% 3,86 M€
Gestió dels residus sòlids urbans 5,21% 384.253,5 €
Tractament dels residus 42,46% 3,13 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,68% 49.921,52 €
Despeses de personal 0,68% 49.921,52 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,76% 6,32 M€
Despeses corrents en béns i serveis 85,76% 6,32 M€
Inversions reals 13,56% 999.829,43 €
Inversions reals 13,56% 999.829,43 €