Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

59,96 €
Estimació inicial: 57,47 €

Despesa pressupostada

7,69 M€
Estimació inicial: 7,37 M€

% execució

98,06 %
Despesa real són 7,54 M€

% sobre el total del press.

5,28 %

Mitjana despesa provincial

1,61 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari .

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,68% 49.921,52 €
Despeses corrents en béns i serveis 85,76% 6,32 M€
Inversions reals 13,56% 999.829,43 €