Recollida, gestió i tractament de residus

Despesa pres. / hab.

76,36 €
Estimació inicial: 75,49 €

Despesa pressupostada

9,79 M€
Estimació inicial: 9,68 M€

% execució

29,78 %
Despesa real són 2,92 M€

% sobre el total del press.

6,63 %

Mitjana despesa provincial

4,29 M€

Sobre aquesta partida

Dins el grup de programes Recollida, gestió i tractament de residus es tipifiquen tres programes, relatius a recollida de residus, gestió de residus sòlids urbans i tractament de residus.

Dins d'aquesta partida

No hi ha més subpartides. Tornar a la partida pare: Benestar comunitari .

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 0,52% 50.664,42 €
Despeses corrents en béns i serveis 86,48% 8,37 M€
Inversions reals 12,99% 1,26 M€