Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

26,20 €

Pressupost inicial

3,26 M€

% execució

99,99 %
Despesa real són 3,26 M€

% sobre el total del press.

2,33 %

Mitjana despesa provincial

727.539,32 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 1,46% 47.479,56 €
Parcs i jardins 65,54% 2,13 M€
Protecció i millora del medi ambient 33,00% 1,07 M€

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 44,76% 1,46 M€
Despeses corrents en béns i serveis 49,54% 1,61 M€
Transferències corrents 5,02% 163.350,37 €
Inversions reals 0,69% 22.360,49 €