Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

21,15 €

Pressupost inicial

2,64 M€

% execució

106,82 %
Despesa real són 2,82 M€

% sobre el total del press.

2,33 %

Mitjana despesa provincial

746.598,92 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,72% 151.023,08 €
Parcs i jardins 75,65% 2 M€
Protecció i millora del medi ambient 18,63% 492.123,17 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 37,16% 981.510,03 €
Despeses corrents en béns i serveis 56,77% 1,5 M€
Transferències corrents 6,07% 160.350,37 €