Medi ambient

Despesa pres. / hab.

34,18 €
Estimació inicial: 32,33 €

Despesa pressupostada

4,31 M€
Estimació inicial: 4,08 M€

% execució

72,98 %
Despesa real són 3,15 M€

% sobre el total del press.

3,20 %

Mitjana despesa provincial

953.961,27 €

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 6,70% 273.185,69 €
Parcs i jardins 82,15% 3,35 M€
Protecció i millora del medi ambient 16,89% 688.705,31 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,69% 1,13 M€
Despeses corrents en béns i serveis 44,16% 1,8 M€
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Inversions reals 28,07% 1,14 M€