Medi ambient

Despesa pres. / hab.

42,12 €
Estimació inicial: 31,63 €

Despesa pressupostada

5,35 M€
Estimació inicial: 4,02 M€

% execució

69,59 %
Despesa real són 3,72 M€

% sobre el total del press.

3,92 %

Mitjana despesa provincial

1,01 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,69% 228.452,5 €
Parcs i jardins 109,29% 4,39 M€
Protecció i millora del medi ambient 18,18% 730.152,95 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,27% 1,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,08% 1,81 M€
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Inversions reals 26,56% 1,07 M€