Medi ambient

Despesa pres. / hab.

31,63 €
Despesa pres act. / hab.: 42,12 €

Despesa pressupostada

4 M€
Despesa actualitzada: 5,3 M€

% execució

69,59 %
Despesa real són 3,7 M€

% sobre el total del press.

2,94 %

Mitjana despesa provincial

1 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,69% 228.452,5 €
Parcs i jardins 78,60% 3,2 M€
Protecció i millora del medi ambient 15,72% 631.326,8 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,27% 1,1 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,08% 1,8 M€
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Inversions reals 26,56% 1,1 M€