Medi ambient

Pressupost inicial / hab.

31,63 €
Pressupost actual / hab.: 42,12 €

Pressupost inicial

4,02 M€
Pressupost actual: 5,35 M€

% execució

69,59 %
Despesa real són 3,72 M€

% sobre el total del press.

3,92 %

Mitjana despesa provincial

1,2 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,69% 228.452,5 €
Parcs i jardins 78,60% 3,16 M€
Protecció i millora del medi ambient 15,72% 631.326,76 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 28,27% 1,14 M€
Despeses de personal 28,27% 1,14 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,08% 1,81 M€
Despeses corrents en béns i serveis 45,08% 1,81 M€
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Inversions reals 26,56% 1,07 M€
Inversions reals 26,56% 1,07 M€