Medi ambient

Despesa pres. / hab.

45,20 €
Estimació inicial: 32,59 €

Despesa pressupostada

5,8 M€
Estimació inicial: 4,18 M€

% execució

73,46 %
Despesa real són 4,26 M€

% sobre el total del press.

3,98 %

Mitjana despesa provincial

1,08 M€

Sobre aquesta partida

S'inclouran en aquesta política de despesa totes les despeses relatives a la protecció i millora del medi ambient així com les d'inversió i funcionament dels serveis de protecció del medi natural; repoblació forestal, realitzada per la mateixa entitat o en consorci amb altres administracions públiques; defensa contra incendis forestals, delimitació i fitació o lluita contra la desertització; manteniment de platges i altres de naturalesa anàloga.

Dins d'aquesta partida

Categoria Percentatge Quantitat
Administració general del medi ambient 5,62% 234.734,95 €
Parcs i jardins 110,13% 4,6 M€
Protecció i millora del medi ambient 22,93% 958.621,92 €

Distribució de les despeses d'aquesta partida

Despeses de personal 27,91% 1,17 M€
Despeses corrents en béns i serveis 43,85% 1,83 M€
Transferències corrents 0,09% 3.600 €
Inversions reals 28,15% 1,18 M€